Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 3376/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SO/Bk 26/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zapłaty tytułem zwrotu wydatków poniesionych zastępczo na poczet opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 1385/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

IV SA/Wr 352/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-21

Wniosek w przedmiocie uznania za niedopuszczalne zarzutów zgłoszonych przez dłużnika

II SA/Lu 114/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Kr 1262/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-27

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 1417/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-24

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy w formie schronienia oraz ustalenia odpłatności za pobyt w placówce

II SA/Bd 396/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-28

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

I OZ 560/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. , nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt M. S. w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 644/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   17