Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 629/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-29

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych

II SA/Sz 670/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 448/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu spłaty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osoby uprawnionej

II SA/Sz 669/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-10

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 670/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-10

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego po s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

II SA/Sz 864/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-10

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Sz 449/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-10

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Sz 969/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 970/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-09

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 967/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia
1   Następne >   2