Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 909/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zwolnienia z ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 23/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I OZ 1970/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 1112/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 12/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-13

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 15/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OZ 2046/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 658/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji sprawy ze skargi na decyzję SKO w S. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Sz 1249/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-23

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

II SA/Sz 16/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   33