Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 12/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-13

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 15/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1249/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-23

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

II SA/Sz 16/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1415/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-12

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

II SA/Sz 661/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-20

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Sz 1027/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-09-15

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zobowiązania do zwrotu ww. świadczenia

II SA/Sz 892/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-09-15

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

II SA/Sz 1026/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-09-15

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku ich zwrotu

II SA/Sz 769/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-08-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   3