Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 1073/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-30

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy przyznania świadczenia wychowawczego;

II SA/Po 664/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-07

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego;

II SA/Po 441/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-04

Wniosek w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Po 451/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-06

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

IV SA/Po 1/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt matki w domu pomocy społecznej

II SA/Po 1135/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-12

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy przyznania świadczenia wychowawczego