Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gd 228/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 775/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 395/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 394/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 393/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 288/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 522/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości gruntowej w terminie

II SA/Gd 521/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości gruntowej w terminie

II SA/Gd 276/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-01

skarg Województwa na decyzje SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia proj...