Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

VIII SA/Wa 313/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

VIII SA/Wa 1323/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 3501/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 398/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I SA/Wa 399/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I SA/Wa 397/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I SA/Wa 1476/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-24

Wniosek w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-24

Wniosek w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1213/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania wstrzymać wykonanie decyzji Prezydenta W. , nr [...].

I SA/Wa 1725/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   3