Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 375/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały