Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 280/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , Nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

I OSK 2117/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

I OZ 1031/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zasiłku stałego

I OZ 1115/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OZ 411/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I OZ 795/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr SKO-PS-424/2813/8565/2012/MN w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I OZ 760/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

I OSK 2767/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-30

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej

I OZ 859/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 879/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   22