Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1970/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OZ 2046/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OZ 1961/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OZ 1817/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia świadczeń nienależnie pobranych

I OZ 1820/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odroczenia terminu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

I OZ 1821/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odroczenia terminu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

I OZ 1837/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odroczenia terminu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

I OZ 1843/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odroczenia terminu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

I OZ 1844/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odroczenia terminu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

I OZ 1828/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odroczenia terminu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych
1   Następne >   +2   6