Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 256/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 702/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-22

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia wychowawczego i orzeczenia o jego zwrocie

II SA/Łd 414/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-12

Wniosek w przedmiocie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Łd 977/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-19

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 739/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-08

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zobowiązania do zwrotu świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 682/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 68/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-21

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 69/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-07

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 322/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-05-09

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu ustalonej opłaty za pobyt w dziecka w rodzinie zastępczej

II SA/Łd 504/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-08-10

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zobowiązania ich do zwrotu
1   Następne >   2