Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 658/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji sprawy ze skargi na decyzję SKO w S. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 423/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-29

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Bk 429/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-29

Wniosek w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego

II SA/Bk 542/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Bk 195/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o ustalenie, że świadczenia rodzinne wypłacone są nienależnie pobranymi świadczeniami

II SA/Bk 197/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o ustalenie, że świadczenia rodzinne wypłacone są nienależnie pobranymi świadczeniami

II SA/Bk 572/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-11

Wniosek w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 571/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-11

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia i rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 465/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zobowiązanie do ich zwrotu

II SA/Bk 468/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zobowiązanie do ich zwrotu
1   Następne >   2