Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 1307/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-11-23

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

II SA/Bd 1006/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-09-14

Wniosek w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Bd 1005/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-09-19

Wniosek w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Bd 1387/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-10

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bd 1182/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-11-20

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotychczasowej i odmowa przyznania świadczenia wychowawczego

II SO/Bd 16/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-11-22

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zasiłku stałego

II SA/Bd 1583/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-02-06

Wniosek w przedmiocie utworzenia ośrodka wsparcia pn. Dzienny Dom 'Senior