Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 941/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-24

Wniosek w przedmiocie uznania za osobę z kręgu podmiotów zobowiązanych do wnoszenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

III SA/Kr 965/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-17

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 206/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego