Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 1182/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Ol 159/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-23

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Ol 279/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-05-05

Wniosek w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego

II SA/Ol 544/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

II SA/Ol 232/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-06-13

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Ol 790/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-11-22

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Ol 791/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-11-22

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Ol 578/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-09-04

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Ol 579/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-09-04

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Ol 1420/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-02-06

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   2