Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 329/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 201/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-19

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SA/Op 328/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-17

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Op 301/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Op 302/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych