Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 325/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SA/Rz 657/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności alimentacyjnych w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 1290/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego na skutek wniosku M. R. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 200/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nakładającej obowiązek zwrotu niewyegzekwowanych świadczeń w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji Burmistrza Miasta [...] nr [...]

II SA/Rz 20/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 749/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 1015/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Rz 284/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego na skutek wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania tej decyzji

II SA/Rz 595/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-26

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 593/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-26

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   7