Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

VIII SA/Wa 1097/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 1704/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 3376/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 1410/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1941/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-01

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej

I SA/Wa 571/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Wniosek w przedmiocie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

I SA/Wa 189/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 1048/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-02

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 238/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranego dodatku do zasiłku rodzinnego

VIII SA/Wa 760/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane
1   Następne >   +2   +5   +10   19