Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Bd 1216/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-11-09

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Bd 977/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-10-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium

II SA/Bd 40/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-02-03

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz odmowa uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych