Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 1146/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia w zakresie wniosku pełnomocnika strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 612/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 1009/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w zakresie wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 1037/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia nienależnego świadczenia w zakresie wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 140/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji