Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Kr 712/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

III SA/Kr 367/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-18

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej