Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Po 1053/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium

II SA/Po 540/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie statusu osoby bezrobotnej i stypendium za staż

II SA/Po 948/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium

II SA/Po 294/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Po 236/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-30

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie statusu bezrobotnego