Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SA/Sz 714/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę podlegających zwrotowi

II SA/Go 65/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia zwaloryzowanej na dzień zwolnienia ze służby równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę

I OZ 531/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] w E. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie ustalenia równowartości kosztów podlegających zwrotowi przez A. P., poniesionych na jego naukę i utrzymanie w czasie studiów w Wyższej Szkole Oficersk...

II SA/Wa 2155/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-14

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu równowartości kosztów nauki w zakresie zakwaterowania, umundurowania oraz wyżywienia

II SA/Sz 529/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-07-15

Wniosek w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej na dzień zwolnienia ze służby równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę

I OZ 1148/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ol 318/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie zwrotu równowartości kosztów poniesionych na naukę i utrzymanie w szkole wojskowej

II SA/Wa 627/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1207/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wa 1995/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

Wniosek w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanych kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę
1   Następne >   +2   4