Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

I OZ 943/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. Ł., R. Ł., J. Ł. i B. Ł. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjne...

VII SA/Wa 1667/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego i nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

VII SA/Wa 515/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przepisów przez przewoźnika kolejowego

VII SA/Wa 194/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym

II SA/Ol 1302/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-12-14

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

VII SA/Wa 2609/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie stwierdzenia stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym i nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II SA/Ol 679/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-06-16

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

VI SA/Wa 183/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-31

Wniosek w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

II SA/Ol 811/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-07-20

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

II SA/Ol 590/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-06-16

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
1   Następne >   2