Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 420/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy H. , nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

II SA/Wr 654/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-11-12

Wniosek w przedmiocie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów oraz obiektów infrastruktury technicznej służących zaopatrzeniu w wodę