Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 767/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

II SA/Wr 123/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie korzystania ze Stawów P. oraz nakładającej obowiązek wykonania ekspertyzy i opracowania in...

II SA/Wr 790/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałowi we W. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, likwidację urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód

II SA/Wr 790/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-27

Wniosek w przedmiocie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałowi we W. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, likwidację urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód

II SA/Wr 2/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Wr 21/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania konserwacji rowu melioracji wodnej szczegółowej

II SA/Wr 442/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-27

Wniosek w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki na potrzeby elektrowni wodnej

II SA/Wr 273/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-18

Sprawa ze skargi G.D. Sp. z o.o. z siedzibą w T. na zarządzenie pokontrolne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie zobowiązania do wykonania konserwacji kanału rzeki

II SA/Wr 709/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-01

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

II SA/Wr 30/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
1   Następne >   2