Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1872/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-03

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terenu do stanu nieutrudniającego ochrony przed powodzią

IV SA/Wa 2470/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-28

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 2892/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1666/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 864/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do usunięcia urządzeń elektrowni wodnej

IV SA/Wa 2128/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

Skarga O. z siedzibą w M. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie nakazu usunięcia krzewów wniosku O. z siedzibą w M. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Wa 2194/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia obowiązku wykonania prac utrzymaniowych na rowie melioracyjnym

IV SA/Wa 1536/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

IV SA/Wa 2892/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-11

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 908/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-13

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia drzew i krzewów
1   Następne >   3