Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 1247/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-06

Wniosek w przedmiocie uchwalenia taryf na zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych

IV SA/Wa 1248/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-06

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych

II SA/Po 417/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków