Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 127/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-04-04

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom

II SA/Gd 728/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Lu 708/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Kr 953/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu wykonania prac ziemnych i umocnienia rowu

II SA/Rz 1482/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-15

Wniosek w przedmiocie uregulowania stosunków wodnych na gruncie w sprawie z jego skargi na decyzję SKO Nr [...]

II SA/Sz 397/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-29

Wniosek w przedmiocie rozwiązania zarządu spółki wodnej

II SA/Lu 216/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozwiązania spółki wodnej

II SA/Lu 708/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Wr 729/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na wykonaniu urządzeń melioracyjnych

IV SA/Wa 89/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-14

Wniosek w przedmiocie nakazania wykonania urządzeń
1   Następne >   +2   +5   +10   19