Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 2/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Mogilany w przedmiocie ustalenia opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

II SA/Sz 738/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-20

Wniosek w przedmiocie określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Sz 735/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-20

Wniosek w przedmiocie określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Sz 737/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-20

Wniosek w przedmiocie określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Sz 743/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-21

Wniosek w przedmiocie określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Sz 736/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-25

Wniosek w przedmiocie określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

II SA/Rz 1243/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji