Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 985/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. , nr [..] w przedmiocie utworzenia ośrodka wsparcia pn. Dzienny Dom 'S.

II SA/Bd 1583/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-02-06

Wniosek w przedmiocie utworzenia ośrodka wsparcia pn. Dzienny Dom 'Senior