Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 2939/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-09

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 14/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-04

Skarga P. O. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego

II SA/Po 466/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-18

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia;

II OZ 102/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego post...

II OZ 470/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II SA/Gd 177/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu i uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 98/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 2871/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-27

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 153/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 545/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-23

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   3