Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 73/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia