Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1192/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 528/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze K. G. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu i stwierdzenia uchybienia terminu do wnie...

II OZ 436/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bk 253/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bk 304/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-20

Wniosek w przedmiocie uznania za niezasadnych zarzutów wniesionych do postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazania usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego budynku

II OZ 172/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia po...

II SA/Łd 403/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II SA/Bk 235/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-10

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 924/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 913/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie wstrzymania wykonania postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. nr ... w sprawie ze skargi na postanowienie M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego
1   Następne >   +2   4