Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Go 638/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-28

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie szczegółowych zasad udzielania zezwoleń na umieszczanie urządzeń reklamowych i informacyjnych w pasach drogowych dróg publicznych

IV SA/Gl 638/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-20

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Prezydenta Miasta T. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr [...] im. [...] w T. w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia