Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

I SA/Op 374/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-06

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości nieprzekazanej organowi egzekucyjnemu wierzytelności

I SA/Op 386/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2005 r.

II SA/Op 477/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-06

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, we wznowionym postępowaniu, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Op 90/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-11

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 30/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 359/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-25

Wniosek w przedmiocie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i skreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

II SA/Op 329/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Op 152/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-25

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

II SA/Op 212/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-09

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego we wznowionym postępowaniu

II SA/Op 275/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego
1   Następne >   +2   5