Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gd 69/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie dokonania oceny stanu technicznego obiektu

II SA/Kr 1486/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania robót budowlanych celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem

II SA/Gd 722/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gd 723/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Rz 992/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-18

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku gospodarczego

II OSK 2836/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Wniosek w przedmiocie nakazania doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego

II SA/Po 664/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę

II SA/Gl 500/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-23

Skarga U. K. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia

II SA/Gl 960/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia
1   Następne >   +2   +5   +10   94