Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 594/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie obrotu alkoholami (stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia) w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gl 995/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz skreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców