Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 674/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 673/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 1012/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 131/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości