Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gl 604/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie w kwestii wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Gl 989/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lib wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji