Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 374/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-06

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości nieprzekazanej organowi egzekucyjnemu wierzytelności

I SA/Op 386/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2005 r.

I SA/Op 152/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-25

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

I SA/Op 212/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-10

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od marca do czerwca i od września do grudnia 2011 r. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu) w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I SA/Op 217/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-03

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za okres od września do grudnia 2011 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz kwoty podatku do zapłaty

I SA/Op 323/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-30

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 r.

I SA/Op 322/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-23

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r.

I SA/Op 462/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-18

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lutego do lipca oraz od września do grudnia 2011 r.

I SA/Op 321/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-25

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r.

I SA/Op 292/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne
1   Następne >   2