Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 X

I SA/Wr 418/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku do towarów i usług za sierpień 2005 r.

I SA/Go 947/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-20

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązanie podatkowe spadkodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1995 r.

I SA/Gd 544/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności komornika sądowego jako płatnika podatku za pobrany i niewpłacony podatek od towarów i usług z tytułu egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości

I SA/Sz 584/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-13

Wniosek w przedmiocie odpowiedzialności za zaległości w podatku dochodowym za lata 2003

II FSK 2031/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu zobowiązania w podatku od towarów i usług za październik 2001 r. wraz z odsetkami postanaw...

I SA/Po 449/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie kary porządkowej

II FZ 340/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. , nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 395/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. , nr [...] w przedmiocie kary porządkowej

I SA/Rz 65/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o zaświadczenia, w związku z wnioskiem skarżącej A Sp. z o.o. w J. o wstrzymanie wykonania postanowienia , sygn. I SA/Rz 65/10, w przedmiocie odrzucenia skargi

I SA/Wr 574/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-06

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za odsetki za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych za lipiec 2005 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100