Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 977/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

II OZ 471/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 21 lutego 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 3133/17 o odmowie wstrzymania wykonania zarządzenia pokontrolnego Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie z [...] października 2017 r. nr [...] w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w W. na zarządzenie pokontrolne Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie ...

II SA/Bk 244/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-04

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za zniszczenie drzew

IV SA/Wa 3133/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-15

Wniosek w przedmiocie gospodarki odpadami

IV SA/Wa 1111/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do wykonania przeglądu ekologicznego

II OZ 527/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2706/17 ze skargi na decyzję SKO , Nr [...] w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OZ 500/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 107/18 ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie opłaty za usunięcie drzew i krzewów

II SA/Gd 283/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

IV SA/Wa 398/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wr 186/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-23

Wniosek w przedmiocie podjęcia działań zamierzających do wyeliminowania naruszeń związanych z prowadzeniem składowiska odpadów
1   Następne >   2