Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Po 625/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-20

Wniosek w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

II SA/Po 587/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-08-24

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Po 275/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-06

Wniosek w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

IV SA/Po 243/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 296/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-11

Wniosek w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie wycinki drzew;

II SA/Po 81/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-16

Wniosek w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II SA/Po 600/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-07

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

IV SA/Po 182/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia

II SA/Po 333/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Po 749/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-28

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   3