Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 662/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-24

Skarga Gminy B. na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji drogowej w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji

II SA/Gd 505/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę

II SA/Sz 923/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-17

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę