Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 234/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Po 107/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 583/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania

I OSK 442/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 547/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Sz 78/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-06

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

IV SA/Po 107/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Sz 121/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

II SA/Bd 99/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-02

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

II SA/Go 112/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości
1   Następne >   2