Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 10/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 602/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-29

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej

IV SA/Wr 324/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie uznania konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

IV SA/Wr 331/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-13

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 374/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-13

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej

IV SA/Wr 417/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

IV SA/Wr 437/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-10

Wniosek w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

IV SA/Wr 171/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 41/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

IV SA/Wr 48/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej
1   Następne >   2