Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 2482/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych

VI SA/Wa 2565/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych

VI SA/Wa 2061/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-29

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczo

VI SA/Wa 2119/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-29

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczo

VI SA/Wa 959/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 296/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-05

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników radiofonicznych oraz ustalenia opłaty za ich używanie

VI SA/Wa 829/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-30

Wniosek w przedmiocie obowiązku rejestracji dwudziestu dziewięciu używanych odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za ich używanie

VI SA/Wa 1169/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-04

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 1971/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia w 2010 oraz ustalenie jednolitego wskaźnika procentowego tego udziału i umorzenie postępowania w sprawie ustalenia części podmiotów zobowiązanych do p...

VI SA/Wa 1923/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia w 2010 oraz ustalenie jednolitego wskaźnika procentowego tego udziału i umorzenie postępowania w sprawie ustalenia części podmiotów zobowiązanyc...
1   Następne >   2