Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6257 Powszechne usługi pocztowe X

II GZ 379/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty zweryfikowanego kosztu netto za 2013 r. i straty na usługach powszechnych (art. 109 ust. 2 Prawa pocztowego) oraz ustalenia kwoty należnej dopłaty za 2

II GZ 91/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania działalności w zakresie świadczenia usług pocztowych bez wymaganego wpisu do rejestru operatorów pocztowych

VI SA/Wa 148/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-13

Wniosek w przedmiocie nakazu wstrzymania działalności w zakresie świadczenia usług pocztowych bez wymaganego wpisu do rejestru