Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II OZ 872/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców , nr [...] w przedm...

IV SA/Wa 24/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

IV SA/Wa 820/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Skarga A. T. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

IV SA/Wa 1988/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwa obszaru Schengen

IV SA/Wa 1913/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwa obszaru Schengen

IV SA/Wa 1989/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwa obszaru Schengen

II OZ 835/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr [...] w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen

II OZ 854/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

IV SA/Wa 821/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Skarga R. M. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

IV SA/Wa 2086/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-03

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu